شعله های منجمد

با نام همه آتش همه گلستان

....

من بودم

و شدم

نه زان گونه که غنچه ای  گلی

یا ریشه ای  که جوانه ای

یا یکی دانه که جنگلی

راست بدان گونه

که عامی مردی  شهیدی

تا آسمان بر او نماز برد ....

داشتم به این فکر می کردم که خداوند متعال چگونه آتش را بر ابراهیم گلستان کرد . کیفیت سرد شدن آتش شعله های آتش چگونه بود . شاید به دلیل اطلاعات اندکم خوب درک نکردم که در آن لحظه به یکباره آتش جای خود را به بوته های سبز داد و یا اینکه ابری آمد و رعدی زد و بارانی فروفرستاد .چگونه این اتفاق افتاد و اینکه زندگی پیامبران گاهی در زندگی شخصی افراد تکرار می گردد چونان فردی که در اوج خشم کظم غیظ می کند گویی که بر آتش درونش گلستانی حاصل می گردد . براستی خداوند متعال قدرت عجیبی در فرونشاندن و نیز افروختن آتش در دل بنده های خود دارد و یا اینکه خود ما پیوسته در تولید احساسات گونه گون هستیم اگر آتش ابراهیم آن سان که تفت آهنین نفس های من در لحظه مواجهه با حقیقت وجودی ام سرد می شود ، سرد شده باشد این همه حرارت و اشتیاق به کجا رفته است ؟ کن فیکون و یا اینکه از حد فهم انسانی کوچکی چون من خارج است و همان نمایه گلستان بیکباره قابل لمس تر است .

یا این بحث که اگر انسان رمیده از عصردلزده اما دلربای ماشین در برهوت پرسش رها می گردد کیفیت تبدیل خارهای سوزان چرایی به لاله های سرخ استدراک چگونه است ؟

شاید تنها خداست که می تواند راز این قیاس های در ظاهر مشتبه اما در ذات سالم را بگشاید .

کاش بازهم می شد خوابی دید و در نوشین رخوت آن فاصله مسئلت آموز هزاران هزار مدرس شد . من از محمد امی ، شبانی کم دارم ؟ یتیمی کم دارم ؟ قرائت شبهای بدر کم دارم ؟ آمنه کم دارم یا .... شاید نوعی از مصلحت الهی شاید هم گونه ای توجه در خور متعالی !!!

جایی نشسته ام (شد خزان .....) می شنوم و به فکر فرارسیدن خزانم .صدای گامهایش به من شور می بخشد .نسیمی و قطعه ای ابر ، مرا از طبیعت همین بس ، نسیمی و قطعه ابری ، قطره قطره بارانی و خش خش برگی !!!(چقدر برای فهمیدن شاملو دیرشدم چقدر فهمیدن شاملو به تعویق افتاد)

... اما نه خدا و نه شیطان

سرنوشت تو را

بتی رقم زد

که دیگران می پرستیدند .

بتی که دیگرانش می پرستیدند .

(شعرها بخشی از ابراهیم در آتش احمد شاملوست )

/ 8 نظر / 4 بازدید
ابراهیم

آتشی نبود، همه گلستان بود، و خارها...

مصطفی مردانی

سلام. از شاملو خوشم می آید. البته اگر بفهمیدش کار بزرگی می کنید که شاملو می خوانید

مهدي بوترابي

بر سياق نظر پیشین حضرت آقا عرض کنم که بنده نيز از خدمات اينشتن تشکر ميکنم. خدا رحمتش کنه ... اديسون هم که رفت. منم همچين حال خوشی ندارم. اگر درک فرموديد برای خودتون نوشابه باز کنید.

محدثه

هر چی حساب ميکنم يادم نمياد امروز سه شنبه بود ياچهار شنبه! آپ أان بود يا ديشب! البته مهم نيست! به قول همه مهم اينه که خونده بشه و فهميده بشه! اما اگه نفهميم چی؟! شب ه ...اونم امشب ... من که گيجم و نمی فهمم!‌نه اينکه نفهمم البته دوباره خواهم امد... شب خوش