آیا خورشید فردا بر دخترک پای برهنه می تابد ؟

خون همه کودکان نو رس غزه

 به شیشه عناد با انسانیت فرو می ریزد .

 چرا خواب زمستانی جهان را

 صدای ناله های طفلکان صبحدم ،

بر هم نمی زند

 هنوز چند ستاره مانده است تا خاموشی ؟

مهتاب ته نشین شد

 دیگر آسمانی نمانده بر سر این قوم

جهان همه انگار خامشی همه تزویر

تو گویی

کودکان این سرزمین

رگ بریده و تنها

تنی دوباره به خاک سرد بدهکارند

آیا خورشید فردا بر دخترک پای برهنه می تابد ؟

 

/ 10 نظر / 5 بازدید
مهدیه

اگه من سراغت رو نگیرم تو یاد من نمی کنی؟ [ناراحت]

سالداش

سلام... شعر با احساس و زیبائی بود.اما احساس تنها چیز کافی برای شعر شدن یک قطعه نیست. باید کارکرد شعری هم در کار باشد. متن نامه ای به مسیح به نظرم هنری تر و کامل تر بود. البته این نظر شخصی بنده است. پا برجا باشی.[گل]

حسین

[گل][گل][گل][گل][گل][گل]

بهنامترین

نامه یی به مسیح خواهم نوشت و خواهم گفت خدا تمام پیغمبران را ببخشاید که چنین رها کرده بنده را تا بمیرانند هم را برای بی هم بودنشان.سلام

گیلدا

نقاشی دخترک سیاه می شود یا سرخ؟

ابوذر منتظرالقائم- وبلاگ پاسداران

بسم الله . بخاطر ایـــــــــــــــــــــــنهمه محکومیت اسرائیل و جنایاتش همه آزادگان جهان از شما و کلیه همکاران که تنهایی که خیر ، دسته جمعی !! چنین اقدام سنگینی را انجام دادید متشکرند!