آرزویی برای سال آینده

سال آینده برای من سال سفر خواهد بود

دوست دارم سفرهای زیادی را داشته باشم و ترجیحم این است که از آسیا شروع کنم اما خب همه چیز بستگی به شرایط دارد . همیشه یکی از آرزوهایم دیدن فرهنگ و تمدن سرزمین های دیگر بوده و فکر می کنم زمان آن رسیده که شروع کنم ... قدم اول سفر تعیین مقصد است .....

 

 

/ 0 نظر / 49 بازدید