پست های ارسال شده در آدر سال 1386

...!!!

.... اي قامت بلند مقدس، تنديس جاودان، اي مرمر سپيد؛   اي پاكي مجرد پنهان، در انجماد سنگ؛   من عابدانه در دل محراب سرد شب، بدرود با خداي ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 74 بازدید