پست های ارسال شده در فروردین سال 1386

زبور تنهايی

با نام خدا محمدرضا شفیعی کدکنی در زبور تنهایی اینچنین سروده است : آسفالت             باران خورده                            مثل فلس ماهی ها تنهایی ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 53 بازدید