برنامه ریزی استراتژیک با طعم Adiemus

عجب طعم شنیداری دارد این Adiemus

امروز ادارات و سازمان های دولتی در تعطیلی به سر می برد . از آنجائیکه تاکید شده بود بانکها همچنان مفتوحند با ترس و لرز و نگرانی از زمین خوردگی های احتمالی و مشکلات ناشی از برف روزهای گذشته و یخبندان امروز به محل کار رفتم .

نکته ای که برایم عجیب می نمود این بود که با توجه به تعطیلی گسترده شهر ، مراجعان احتمالی بانک جهت دریافت خدمات بانکی چه تعداد هستند ؟ با سپری شدن ساعت رسمی کار و شنیدن کنایه های معدود کسانیکه به بانک مراجعه می کردند مبنی بر دریافت اضافه کاری بابت این دو روز تعداد اسناد ثبت شده چیزی کمتر از یک چهارم روزهای معمولی نشان می داد که اگر بخواهیم خوش بینانه نگاه کنیم با یک سوم کار را میشد بست . چه خوب بود که دولت محترم به جای تحمیل هزینه های اضافی به بانکها وبالا بردن میزان گاز مصرفی این واحد ها در شرایطی که واحدهای مسکونی از افت فشار گاز تحت فشار هستند و  نیز خطرات احتمالی حضور کارمندان در یک روز سرد و بخ زده و حتی با لحاظ خلوت بودن خیابان ها که احتمال وقوع سرقت را افزایش می دهد ، با یک کارشناسی جزئی به میزان ساعت کار مورد نیاز مردم شعب بانکها را در بهترین زمان خدمات رسانی به شکل کشیک فراخوانی می نمود به این ترتیب که یک سوم زمان معمول کفایت می کرد .

بهترین مدیران ، مدیرانی هستند که با صرف کمترین امکانات به حداکثر بهره وری در سیستم دست پیدا می کنند نه کسانی که در نقطه شبه بحرانی معمولی ترین تصمیم را به سرعت به سیستم تحمیل می کنند .

/ 4 نظر / 53 بازدید
ابراهیم

حقیقت تلخه خانم، تلخ تلخ وقتی حکومت رو به دست ناکاردان سپردیم نتیجه همینه که همینه