؟

تا به حال به این فکر نبودم که قدرعددی  شب قدر متناظر با چه عددی از سال یا روز است .چیزی در حدود هشتاد و سه سال و به تقریب سی هزار و دویست و پنجاه روز .

بارپروردگارا

هر سال که عمرم را می افزایی هشتاد و اندی سال به من می بخشی

تا کنون چندباره هشتاد و اندی سال را از دست داده ام ؟

برای من که از تو هر لحظه غافل میشوم این منتهای بخشایش است  که نادیده می گیری و باز هم کرامت میکنی .....

/ 4 نظر / 4 بازدید
مجيد

سلام دوست عزيزم ... بسيار مطالعه بايد کرد تا بفهميم که چيزي نمي دانيم !؟ مهم ترين نکته در هر کاري طلب کردن و خواستن از ته دل است . باغ مهرباني من با مطلب جديد منتظر حضور شما دوست خوبه ... منتظرم نذاري . شاد باشي و پايدار

مهدی بوترابی

به اين يادداشت ظلم شد. کاشکی بجای يک روز در دو روز می نوشتيد و آپ ميکرديد شاد باشيد. البته يک راه حل هم داره: دوباره پابليش کنيد. مثل آهنگهای درخواستی.