اورهان

پاموک نویسنده ترکیه برنده جایزه نوبل که سال گذشته بیستم دی ماه میهمان خانه هنرمندان بود در جایی می گوید : صبرفرهاد را که به خاطر عشقش کوه را می کند دوست دارم و درک می کنم . ...

براستی صبر اگر چه تلخ اما دوست داشتنی است و البته در بسیاری از مواقع کمتر درک میشود. اینکه بتوانیم صبر دیگران را درک کنیم یعنی اینکه در لحظات سخت احساسی شان شریک شویم ودر فضای مبهمی خود را رها کنیم بی اینکه بخواهیم از لحظات خود و دیگری رفع ابهام کنیم .

و بی دلیل نیست که خداوند با صبرکنندگان است  ....

و صبر پیش زمینه رضایت است  .. رضایت از هر چه که داری و هر چه بر تورفته است و هرچه بر تو نیامده .. ورضایت از شرایط موجود

جبران خلیل جبران در مجموعه عارفانه هایش می گوید :

هنگامیکه جامم تهی است ، به تهی بودنش رضایت می دهم ؛ اما هنگامی که نیمه پر است ، از نیمه پربودنش آزرده می شوم .

در واقع همه این لحظات را تجربه کرده اند که مرز بین صبر،  رضایت و قناعت از بسیار باریک است ..

/ 1 نظر / 59 بازدید