قدر آرزوهایتان را بدانید

آرزو های شما چه کوچک و چه بزرگ ، چه دست یافتنی و چه دست نیافتنی ، مال شما هستند باید قدرشان را بدانید ... اگر روزی از آرزوهایتان به هر دلیلی گذشتید حتما می بایست ارزشش را داشته باشد ... آرزوهایتان را جدی بگیرید و فراموششان نکنید .

/ 2 نظر / 51 بازدید
بهنام.ج

ساعات عمر من همگی غرق غم گذشت ! دست مرا بگیر که آب از سرم گذشت . مانند مرده ای متحرک شدم ، بیا ! بی تو تمام زندگی ام در عدم گذشت ... در انتظار ردپاي عبورت و گرماي حضورت .

پسر شجاع

بنظز من حتی برای رسیدن به آرزوها باید خطوط قرمز جامعه را نیز شکست.