کودک فردا اما ما را منادی رازی خواهد بود

یک نفر می آید

خالی سفره پر از نان است از او

و عطش آینه های ناگهان شکسته از عطر آمدن

آمدن و نیآمدن

قایقی است بر دل آشوبه های موج هایم در شب مدمطلق

و کششی است از درون درون درونی ترین قلب زمین به جزری مساعد

سبد سبد گل و ریحان درمقدمش چیده اند و اما دل ها .....

بغل بغل شیرینی و نقل سر راهش نهاده اند اما دل ها ....

آذین آذین احیا گرفته اند اما دل ها ....

امشب تو شهر چراغونه

خونه ما ها داغونه

مردم شهر مهمون اون

میان با کلی دله خون

مهم اینه که بازار رنگ و ریا مهیا شد

مهم اینه ...)

و بقول احمدرضا احمدی

(( دیروز شکست

ذکری هم از عشق بکنیم

که در میان آینه ها - دفن شد و سپس در میان گندم زار آبی مثله شد .))

دیشب هر چه گشتم میخک نبود دلم گرفت من شبهای عید را با میخک و کتاب دوست دارم .گلفروش می گفت فصلش منقضی شده است .شب عید برایم همیشه دلگیر است .یاد اثاثه های در خیابان مانده . دیدن مسافران در راه مانده .یتیمان بی پناه مانده وده کوره های بی راه مانده و  ..... هیهات . به توصیه گلفروش پیر محله لیزیان توث هلندی خریدم بنفش بنفش .

این ها و همه اینها .

مبادا آسمان بی بال و بی پر

مبادا در زمین دیوار بی در

مبادا هیچ سقفی بی پرستو

مبادا هیچ بامی بی کبوتر

و   ....

مبادا که عید ها رنگ من بگیرد باشد که عید ها عطر ما .....

/ 9 نظر / 36 بازدید
هيچ!

سلام عيد بر شما هم مبارک باشد يا حق

pinKy

بسم رب المهدی (عج) شد نیمه شعبان ومهدی را شب میلاد شد. دلهای عشاق رخش از این خبر دلشاد شد. بر عاشقان حضرتش گاه مبارک باشد. هر دل به غم بد مبتلا از قید غم آزاد شد. بادا بشارت حجت خلاق اکبر امده . مهدی که بر دستش شود دنیا مسخر امده.

محدثه

سحر کرشمه ی چشمت به خواب ميديدم زهی مراتب خوابی که به ز بیداریست عیدت مبارک

محدثه

بازار رنگ و ريا ... گاهی رياش هم شيرينه اما خدا کنه دل به ريا نبنديم ...