لحظه هایی که می گذرند

برای همه ثانیه ها

عيدانه

عید برای هر کسی معنای خاص خودش را دارد . دید و بازدید ، رفت و آمد ، عیدی ، دعا برای برآورده شدن آرزوها و خیلی چیزهای شخصی دیگر .

ما شبی دست برآریم و دعایی .....

ای کاش چشم زمین تاول پای هیچ آبله بر پایی را نبیند .

ای کاش ماه جنون خودکامگی ها و من محوری های نوع بشر را نظاره گر نباشد .

ای کاش خورشید پوست هیچ دربند مانده ای را نسوزاند

ای کاش رودخانه ها جاری جاری ، چشمه ها جوشان جوشان ، دریاها خروشان خروشان

بی وحشت سیل ، بی اندوه خشکسالی ، بی هراس ماهی ازهیچ صیادی

ای کاش بیرق همه ممالک ممتازه عالم ، سپید باشد . سپید نه از کفنی که بر تن محرومان می پوشانند . سپید از دستی که از جنگ می کشند .

پریزاده ها به عروسی

دیو زاده ها سوگواری ( نه حتی دیوها را هم اندوهی نباشد )

آدمیان به زندگانی

ای کاش برایت خواب های طلایی ببینم

ای کاش برایم دسته دسته اندوه نقره ای نچینی

اگر از بهشت هم رانده می شوم از غفلت نباشد

که به شوق سفری باشد از بیرون به درون

و سراسر بهشت و بهشتی خواستن  کائنات

ای کاش آغاز تمنا به پایان افسوس تن در ندهد

و .... همه آنچه از خوبی های دنیا همگان می خواهند .

   + اقلیما (انسیه ) پولادزاده Eghlima( Ensiyeh ) Pouladzadeh ; ۱٢:۱٩ ‎ب.ظ ; شنبه ٢۱ مهر ۱۳۸٦
comment نظرات ()