لحظه هایی که می گذرند

برای همه ثانیه ها

؟

تا به حال به این فکر نبودم که قدرعددی  شب قدر متناظر با چه عددی از سال یا روز است .چیزی در حدود هشتاد و سه سال و به تقریب سی هزار و دویست و پنجاه روز .

بارپروردگارا

هر سال که عمرم را می افزایی هشتاد و اندی سال به من می بخشی

تا کنون چندباره هشتاد و اندی سال را از دست داده ام ؟

برای من که از تو هر لحظه غافل میشوم این منتهای بخشایش است  که نادیده می گیری و باز هم کرامت میکنی .....

   + اقلیما (انسیه ) پولادزاده Eghlima( Ensiyeh ) Pouladzadeh ; ٩:٠۳ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٩ مهر ۱۳۸٦
comment نظرات ()