لحظه هایی که می گذرند

برای همه ثانیه ها

آیا خورشید فردا بر دخترک پای برهنه می تابد ؟

خون همه کودکان نو رس غزه

 به شیشه عناد با انسانیت فرو می ریزد .

 چرا خواب زمستانی جهان را

 صدای ناله های طفلکان صبحدم ،

بر هم نمی زند

 هنوز چند ستاره مانده است تا خاموشی ؟

مهتاب ته نشین شد

 دیگر آسمانی نمانده بر سر این قوم

جهان همه انگار خامشی همه تزویر

تو گویی

کودکان این سرزمین

رگ بریده و تنها

تنی دوباره به خاک سرد بدهکارند

آیا خورشید فردا بر دخترک پای برهنه می تابد ؟

 

   + اقلیما (انسیه ) پولادزاده Eghlima( Ensiyeh ) Pouladzadeh ; ٩:٢٠ ‎ب.ظ ; شنبه ٧ دی ۱۳۸٧
comment نظرات ()